Faktooringu tutvustus

Mis on Faktooring?

Faktooringu all mõistetakse ettevõtte käibevahendite finantseerimist ostjatelt (faktooringuvõlgnikelt) veel laekumata arvete alusel tekkinud nõudeõiguse loovutamise kaudu. Faktooringu puhul ei ole tegemist ainult finantseerimisega, vaid antud teenus hõlmab ka muid tegevusi:

Miks on faktooring kasulik Teie ettevõttele?

Kuidas faktooring toimib?

  1. Kaup või teenus tarnitakse/müüakse ostjale (faktooringuvõlgnikule)
  2. Loovutusmärkega arve/teade nõude loovutamise kohta Faktoori kasuks esitatakse ostjale (faktooringuvõlgnikule)
  3. Faktoor kontrollib arve õigsust ja saab aktsepti ostjalt (faktooringuvõlgnikult)
  4. Faktoor tasub kuni 100% kokkulepitud arve summast (millest on maha arvatud teenustasud) Faktooringukliendi kontole 1-2 tööpäeva jooksul
  5. Ostja (faktooringuvõlgnik) tasub arve tähtajal arvel näidatud summa Faktoori kontole
  6. Intresside ja muude teenustasude arveldamine toimub vastavalt lepingus sätestatud tingimustele