Faktooringu taotlusvorm

Taotleja andmed

Esindaja (lepingu allkirjastaja)


Omanikud

Lisa omanik

Taotletav faktooring

Allkirjaõiguslikud isikud

Lisa isik

Taotleja muud kohustused kolmandate osapoolte ees (liising, laen, käendus, faktooring)

Lisa kohustus

Faktooringuvõlgniku andmed

Lisa kontaktisik
Kinnitan, et taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud ning vajadusel dokumentaalselt tõestatavad.

Red Credit OÜ kinnitab, et hoiab Taotluse kaudu edastatavad andmed konfidentsiaalsena.